Kā Jums var palīdzēt fizioterapeits?

Fizioterapeits ir ārstniecības persona – funkcionālais speciālists, kurš:

 • izvērtē cilvēka funkcionālo stāvokli;
 • identificē iespējamos veselības riskus un to ietekmi uz ikdienas aktivitātēm/pašaprūpi/dalību;
 • kopā ar pacientu izvirza kopīgus terapeitiskus mērķus un metodes funkcionālā stāvokļa uzlabošanai;
 • izstrādā rekomendācijas un ieteikumus turpmākai veselības veicināšanai un slimību profilaksei.

Kādos gadījumos var palīdzet fizioterapeits?

Fizioterapeita darba lauks ir plašs un daudzveidīgs. Fizioterapijas metodes var mazināt tādas funkconālās problēmas kā kustību ierobežojumi, tūska, sāpes, samazināts muskuļu spēks, samazainātas aerobās darbaspējas u.c.

Fizioterapeits var palīdzēt cilvēkiem ar:

 • stājas asimetriju un gaitas traucējumiem;
 • kaulu, locītavu un muskuļu slimībām;
 • hroniskām sāpēm;
 • onkoloģiju;
 • atveseļošanās posmā pēc traumām, lūzumiem;
 • sirds-asinsvadu sistēmas saslimšanām, elpošanas sistēmas saslimšanām;
 • un citos gadījumos.
How can a physiotherapist help you? A physiotherapist is a medical practitioner – a functional specialist who: assess the human function; identify potential health risks and their impact on daily activity/self-care/participation; set common therapeutic objectives and methods for improving functional status with the patient; develop recommendations and recommendations for further health promotion and disease prevention.  In which cases can a phsiotherapist help? The physiotherapist work field is spacious and diverse. Phsiotherapist techniques may reduce functions such a movement restrictions , oedama, pain , decreased muscle strength ,reduces aerobic workability ,etc . A phsiotherapist can help people with: entry of asymmetry and malfunctioning; bone , joint and muscle diseases; chronic pain; oncology; recovery after injuries , fractures; cardiovascular diseases , respiratory diseases; and in other cases .
How can a physiotherapist help you? A physiotherapist is a medical practitioner – a functional specialist who: assess the human function; identify potential health risks and their impact on daily activity/self-care/participation; set common therapeutic objectives and methods for improving functional status with the patient; develop recommendations and recommendations for further health promotion and disease prevention.  In which cases can a phsiotherapist help? The physiotherapist work field is spacious and diverse. Phsiotherapist techniques may reduce functions such a movement restrictions , oedama, pain , decreased muscle strength ,reduces aerobic workability ,etc . A phsiotherapist can help people with: entry of asymmetry and malfunctioning; bone , joint and muscle diseases; chronic pain; oncology; recovery after injuries , fractures; cardiovascular diseases , respiratory diseases; and in other cases .

Kādi ir terapijas mērķi?Kā fizioterapeits izvērtē pacienta funkcionālo stāvokli?

Par galvenām izvērtēšanas metodēm, ko izmanto fizioterapeits, var minēt:

 • stājas un gaitas analīze;
 • locītavu kustību apjoma noteikšana;
 • muskuļu funkciju (spēka, garuma, izturības) izvērtējums;
 • līdzsvara un koordinācijas testi;
 • motorās kontroles analīze;
 • kustību kvalitātes un apzināšanās novērtējums;
 • sirds-asinsvadu sistēmas un elpošanas funkciju novērtējums;
 • u.c

Kādas ārstēšanas metodes izmanto fizioterapeits?

 

 

Balstoties uz izmeklēšanas rezultātiem , fizioterapeits izveido konkrētam pacientam ārstēšanas plānu atbilstoši viņa funkcionālajam stāvoklim , vajadzībām un mērķiem . Ārstēšanas procesā fizioterapeits pielieto gan aktīvas ,gan pasīvas terapijas metodes un tehnikas . Aktīvi vingrojumi ( piemēram ,ar mērķi uzlabot muskuļu spēku  ,izturību vai kustību kvalitāti) , stiepšanās vingrojumi , līdzsvara un kustību kordinācijas treniņš , gaitas treniņš , relaksācijas tehnikas , mīksto audu tehnikas , locītavu mobilizāciju  u.c .

Piesaki konsultāciju

Lai pieteiktu savu vizītes laiku – zvani (+371) 67 229 522 vai arī atstāj kontaktinformāciju zemāk.